geodeta,Puławy,geodezja,geomap,Marek Czajkowski, wyrysy, mapy, podziały działek, geodezyjna obsługa budowy Pulawy geodezja
Pulawy geodezja Puławy
Biuro Geodezji i Kartografii Geo-Map
mgr inż. Marek Czajkowski
ul. Grabskiego 5 lok. 6u, 24-100 Puławy
tel/fax 081 888 31 71      0608 356 975
e-mail biuro@geomap.pulawy.pl


Masz pytanie? Chcesz zlecić usługę ? napisz do nas ...Nadawca: 
Twój e-mail: 
Temat: 
Wiadomość geodezja
Pulawy geodeta
Mapy do celów projektowych – w technologii tradycyjnej i komputerowej
• Podziały działek i mapy do celów prawnych
• Wznowienia punktów granicznych
• Rozgraniczenia i regulacje stanów prawnych pojedynczych działek i pasów drogowych
Obsługa geodezyjna budownictwa drogowego
• Tyczenie i inwentaryzacja przyłączy i sieci uzbrojenia podziemnego
Obsługa geodezyjna budynków kubaturowych (domy, markety, bloki, itp.)
• Nadzory inspektorskie nad prowadzonymi pracami geodezyjnymi z zakresu ewidencji gruntów i mapą zasadniczą.
• Bazy danych ewidencji gruntów i konwersje pomiędzy różnymi systemami
dzialki
 
  © geo-map